Exercicios como os traballados na clase para practicar e repasar